Co je naše mise?

"Vytvořit pro děti prostředí laskavé i laskavě pevné."

Mezi 2. - 7. rokem života dítěte se vytvářejí návyky, systém víry, přesvědčení i postoje, takže je to nejdůležitější období pro budoucí život. Chceme tedy u dětí rozvíjet autenticitu projevu, kreativní potenciál a zároveň potenciál pohybových schopností ale samozřejmě i celkový rozvoj osobnosti, to vše při stanovení pevných hranic, se soustavným hledáním přiměřené míry všeho.

Věříme, že si dnes většina rodičů uvědomuje alarmující zaostávání dětí v rozvoji pohybových schopností a dovedností oproti předchozím generacím. V posledních letech se nebezpečně zvyšuje podíl dětí, trpících obezitou a sníženou fyzickou zdatností a právě předškolní věk je ten pravý čas, kdy je třeba nasměrovat vaší ratolest tím správným směrem a pomoci ji k budoucnosti zdravého a vitálního člověka.

Třicetileté zkušenosti manželů Haškových, absolventů VŠ studií oboru Tělesná výchova a pedagogika, v oblasti rozvoje motorických schopností a dovedností jsou pro vaše děti skvělým předpokladem a pro vás zárukou. Děti budou mít kromě přírody k dispozici i hřiště s umělým povrchem, velký travnatý prostor a mnoho sportovních pomůcek (duchny, žíněnky malé trampolíny atd.). Cíleně se bude rozvíjet jak jejich obratnost a pohybové nadání, tak i základy vytrvalosti přímo v přírodě, i za pomoci specifických pomůcek. Vaše děti tak získají pohybovou gramotnost, díky které mohou později úspěšně navázat ve sportovních kroužcích i klubech, ale především získají základní návyk pro zdravý pohyb, který pro vaše děti bude i základem pro budoucí zdravý životní styl a zdravé děti jsou to, co si každý rodič přeje především.

 

Proč právě my? Protože věříme a víme!

Věříme, že všichni rodiče, kteří uvažují o lesní školce chtějí, aby dítě bylo v průběhu dne co nejvíce venku, na čerstvém vzduchu v přírodě. Zároveň také víme, že ocení čisté a suché hygienické zázemí, které bude plně funkční bez ohledu na počasí.

Věříme na harmonii a na maximální rozvoj ducha i těla. Víme, že se ve školkách se s dětmi musí pracovat v oblasti rozvoje ducha, myšlení, učení a chápání vztahů.

Věříme, že je dobré se už v útlém věku učit základům AJ. Víme, že je to důležité a proto budou mít děti tuto možnost i u nás.

Věříme také, že dokážeme s vašimi dětmi pracovat nanejvýš kvalitně a zároveň víme, že vašim dětem můžeme nabídnout nejlepší možnosti v oblasti rozvoje motorických schopností a dovedností.

Věříme na sílu pozitivní energie, kterou ve školce vytváří především učitelé/průvodci a víme, že to jsme právě my.

Přihlaste své dítě do lesního klubu Hašánek

Přihlášky